اتوماسیون تغذیه رزرو اینترنتی دانشکده اصول الدین قم

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
 
نام کاربری:*** 92000
بجای ستاره، سه رقم آخر کارت تغذیه را وارد فرمایید